#SaveTheSummer

#SaveTheSummer

Starostlivosťou o seba a svojich blízkych sa staráme aj o našu budúcnosť.
Zostaňte doma, umývajte si ruky a riaďte sa pokynmi a nariadeniami úradov.
Ak musíte von, zachovávajte dostatočnú vzdialenosť od ostatných a noste rúško.

Treba konať teraz!

Iba spoločnou disciplínou to dokážeme zvládnuť a zaistiť si tak leto plné hudby, festivalov, zábavy, cestovania, športu, lásky a priateľstva.

#SaveTheSummer